Leietaker må forholde seg til husets reglement som er oppslått på kjøkkenet. Huset har en fast møblering som ikke kan endres. Hvert arrangement må tilpasses rommene og den eksisterende møbleringen. Utleie vil normalt gjelde kjøkken pluss en eller flere stuer. Det skal brukes duker på bordene.

Utleiers plikter
• Møte leietaker før utleie for å vise fram huset og gå igjennom husregler samt levere ut nøkkel
• Sørge for at lokalene er ryddet, rengjort og klare til bruk
• Sørge for god temperatur i rommene og fylle opp vedkasser i fyringssesongen
• Sørge for utvendig renhold, snørydding o.l.
• Sørge for at anlegget i sin helhet fremstår ryddet og innbydende
• Gå igjennom huset etter endt utleie og sjekke at alt er i orden

Leietakers plikter
• Forholde seg til avtalte vilkår
• Hente og levere nøkkel på avtalt sted og til avtalt tid
• Ved avsluttet leie rydde vekk all søppel inne og ute. Søppel tømmes i container
• Slukke alle lys og lukke alle vinduer
• Rapportere til utleie eventuelle avvik eller skader
• Rydde og vaske opp etter seg i tråd med fastsatte prosedyrer som er oppslått på kjøkkenet.

Hjem