Vilkår ved leie av Askim prestegård

Formålsparagrafen til Stiftelsen Askim Prestegård (SAP) lyder slik:

«Å forvalte og drifte prestegården innenfor en åpen kirkelig og kulturell sammenheng, i tråd med historie og tradisjon».

Alle arrangement i prestegården skal tilpasses husets fysiske beskaffenhet, husets møblering og stedets tradisjon. Dette vil gjelde om huset er utleid til private eller andre åpne arrangement, eller om arrangementene er i stiftelsens egen regi.

Huset består av kjøkken og 4 stuer.

Det vil ikke være anledning til ommøblering, så hvert arrangement må tilpasse seg rommene og den eksisterende møbleringen. Utleie vil normalt gjelde kjøkken pluss en eller flere stuer. Prestegården kan passe for en rekke ulike arrangement; private selskaper, foreningsmøter av mange slag, foredrag, osv, osv. For faste arrangement kan særskilte avtaler etableres.

RomKapasitet
Kjøkken8
Spisestuen14
Musikkrommet11
Den grønne stuen19
Prestekontoret8

Nina Ullnæss Ansvar for utleie
 +47 41 60 64 43
 nina.ullnaess@gmail.com

Vilkår ved utleie:

 1. Leie må om mulig avtales minst 2 uker i forkant av arrangement.
 2. Leietaker må forholde seg til husets reglement og vilkårene slik de her fremkommer.
 3. Rommene har en fast møblering, inkludert duker, blomsterdekorasjoner o.l.

Møblering kan ikke endres uten skriftlig avtale.

Utleiers plikter:
 • Møte leietaker før utleie for å vise fram huset og gå igjennom husregler samt levere ut nøkkel og faktura.
 • Sørge for at lokalene er ryddet, rengjort og klare til bruk.
 • Sørge for duker og enkle blomsterdekorasjoner.
 • Sørge for god temperatur i rommene og fylle opp vedkasser i fyringssesongen.
 • Sørge for utvendig renhold, snørydding o.l.
 • Sørge for at anlegget i sin helhet fremstår ryddet og innbydende.
 • Flaggheising dersom det er ønskelig.
 • Gå igjennom huset etter endt utleie og sjekke at alt er i orden.
Leietakers plikter:
 • Forholde seg til avtalte vilkår og innbetale leien på forhånd.
 • Hente og levere nøkkel på avtalt sted og til avtalt tid.
 • Ved avsluttet leie rydde vekk all søppel inne og ute. Søppel tømmes i container.
 • Slukke alle lys og lukke alle vinduer.
 • Rapportere til utleie eventuelle avvik eller skader.
 • Gjerne fylle ut et evalueringsskjema.

Veilenende leiepriser:

 1. Mandag t.o.m. fredag                                                  kr. 3500,-
 2. Lørdag eller søndag                                                       kr. 5000,-
 3. Fredag til søndag                                                            kr. 6500,-

Prisene inkluderer blomster, duker, stearinslys og renhold

Disse prisene gjelder t.o.m. 01.01.23.