Her kan du se og høre en informativ 16 minutters Youtube-video om Askim Prestegårds historie
Stiftelsen Askim Prestegård ble opprettet av Askim menighetsråd 19. april 2018.

Formålet med stiftelsen er jmf vedtektene, «å forvalte og drifte prestegården innenfor en åpen kirkelig og kulturell sammenheng, i tråd med historie og tradisjon.»

I tillegg var det fra starten av en overordnet målsetting og bli eier av prestegården med de ulike bygninger og hageanlegg.

Etter forhandlinger med Opplysningsvesenets Fond overtok stiftelsen tunet og bygningsmassen i januar 2020. Kjøpet ble gjort mulig ved enstemmig vedtak i Askim kommunestyret som stilte kapital til rådighet gjennom et rente- og avdragsfritt lån. Kjøpesummen ble 5,9 millioner kroner.

Siden den gang har mye skjedd. Stiftelsen fikk gjennomført en total renovering av forpakterboligen, som i dag er utleid i det private marked. Restaurering av fjøs og låve er i gang, og ambisjonen er å innrede fjøset til forsamlingslokale.

Hageanlegget er utvidet, og sist er lysthuset kommer på plass i hagen. Det ble opprinnelig bygget på prestegården i 1787, men har de siste 40-50 årene vært en del av Askim museum. Etter avtale med Askim historielag er nå huset kommet tilbake der det opprinnelig ble etablert.

Stiftelsen har gjennom gavetildelinger utført en rekke kostnadskrevende prosjekter. Viktige bidragsytere har vært Sparebankstiftelsen Askim, Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Sparebank 1 Østfold Akershus, og fra Indre Østfold kommune.

Presteboligen leies i dag ut til private selskaper av mange slag. Se mer informasjon her. Askim menighet er en flittig bruker, og Stiftelsen har sine egne prestegårdskvelder. Låven leies ut til vinterlagring av forskjellige slag.

Stiftelsen har sitt eget hagelag som gjør en uvurdelig innsats med å holde et stort hageanlegg pent og ryddig til en hver tid. Prestegårdens vennelag bidrar med økonomi, og gjennom vennenes arbeidsinnsats utrettes en rekke arbeidsoppgaver på dugnad.

Stiftelsen ønsker at prestegården på kort og lang sikt kan være det rekreasjonsstedet det ligger til rette for. Samtidig at selskaper og aktiviteter bidrar til å bevare gården som et levende sted for kultur og tradisjon.
Hjem