KALENDER
På åpne arrangement (ikke private) får du mer info ved å klikke på arrangementet.

Øverst til høyre på kalenderen velger du tidsrom:
* Uke viser hver dag i uken med klokkeslett
* Måned viser hver dag i måneden med klokkeslett
* Agenda viser kun de datoene som det skjer noe

Hjem