I fjor høst dannet vi en arbeidsgruppe, sammen med Soroptimistklubben Indre Østfold og Indre Østfold Kvinnegruppe, som fikk i oppgave å planlegge og gjennomføre arrangementet. Det skulle være på prestegården, men har «vokst» seg ut av prestegården.
Arbeidsgruppen består av Grete Elvenes og Anne Koht-Norbye i Askim Prestegårds Vennelag, Elisabeth Key Kristiansen i Soroptimistklubben Indre Østfold og Avin Haji i Indre Østfold Kvinnegruppe.
(Program med klokkeslett finner du lenger ned)

Dagen er fylt med temaer som berører og angår jenter og kvinner i forskjellig aldre, miljøer og med ulik bakgrunn. De som kommer får høre Marianne Hvalshagen – Sophie Essmatt – Avin Haji – Margaret L. Aadalen – Rosa da Silva – Marie Kapstad – Sara Barzanji – Kirsti Skogsholm – Anneli Sollie – Randi Talseth – Mona Johanne Hoel – Lise Solberg Jensen.

Vi starter i THX-salen med fire hovedbolker som innledes av kvinner med ulike erfaring og bakgrunn. Alt gratis.
– Trygghet i frivilligheten og i offentlig sektor
– Engasjement skaper styrke
– Kvinnehelse
– Kvinner og barn som pårørende

Avslutningsvis vil temaet «Vold i nære relasjoner» aktualiseres gjennom kinofilmen «Natt» i den store kinosalen.
Filmen hadde premiere i 2022. Manus og regi er ved Mona Johanne Hoel, opprinnelig fra Askim. Aldersgrense 12 år. Kjøp kinobillett her eller ved inngangen.
Umiddelbart etter filmvisningen blir det en samtale mellom ulike aktører hvor Mona Johanne Hoel er en av deltakerne.

I tillegg til foredrag vil flere organisasjoner holde stands og være tilgjengelig for publikum.

PROGRAM
11.45 Velkommen til Kvinnedagen 8.mars 2024

 • v/Grete Elvenes – Askim Prestegårds Vennelag

12.00 TryggEst – et voksenvern for risikoutsatte voksne

 • Risikoutsatt innsats
  • v/Marianne Hvalshagen – fagkoordinater ved Indre Østfold Krisesenter og medlem i kommunens Trygg-Est-team

13.00 Engasjement skaper styrke

 • Kvinner i dagens Iran
  • v/Sophie Essmatt – aktivist for frihet i Iran / forfatter / forsker og regissør
 • Betydningen av frivillighet i et kvinneperspektiv
  • v/Avin Haji – prisvinner av årets nykommer i Frivillighet Norge / leder i Indre Østfold Kvinnegruppe
 • Kommunens samarbeide med frivillige
  • v/Margaret L. Aadalen – leder for stedsutvikling og frivillighet i Indre Østfold Kommune
 • Ny i Askim – positive sider ved engasjement i frivillig arbeid
  • v/Rosa da Silva – ildsjel og grunnlegger av den frivillige organisasjonen «Ny i Askim»

15.00 Kvinnehelse

 • Mental helse v/Marie Kapstad
 • Utfordringer med medisinbruk v/farmasøyt Sara Barzanji

16.00 Kvinner og barn som pårørende

 • Kirsti Skogsholm – Mamma med sterk historie
  • i samtale med Lise Solberg Jensen
 • Sin fars datter – utdrag fra Soot-spelet
  • v/Anneli Sollie – produsent, regissør
 • Barn som pårørende
  • v/Randi Talseth

17.30 Musikalsk innslag av «Verdenskoret»

18.00 Visning av filmen «Natt» i den store kinosalen. Billettpris kr 175,- (kr 100,- for medlemmer i Vennelaget) Se hvordan du blir medlem. Billettene er unummererte og billetter kjøpes her eller ved inngangen.

 • v/Mona Johanne Hoel – dramatiker, manusforfatter, filmregissør og filmprodusent

19.30 Samtale
Deltakere fra barnevern, krisesenteret og kommunen
Samtaleleder er Lise Solberg Jensen

Med forbehold om endringer i programmet.

Arrangementet sponses av:
Askim og Spydeberg Sparebank – Trøgstad Sparebank – Askim Frukt og Bærpresseri – Nordisk Film Kino Askim – INNOVI

Hjem