Askim prestegård fra 1866 – den forrige fra 1696 på høyre side av veien til nåværende gård.

Hans Jakob Hiorth – f. 1745 – var 69 år i 1814 – overtok som prest etter sin far fra 1870 til sin død i 1824. Til sammen 87 år som prester iAskim. Johanne Eva Hiorth levde til 1833.

Lysthuset fra 1787. Norske og svenske navn.

Napoleonskrigene
3 dagers terrorbombing av København i 1807.

den britiske marineblokkaden av norske farvann

Mange handelsskip beslaglagt, norske sjøfolk i engelske fengsler, britiske orlogsfartøy forstyrret fisket.
Ca 1450 innbyggere i 1801, ca 1300 i 1814.

Prins C.F. til Norge i mai 1813 som øverstkommanderende for det norske forsvar.

3. sept 1813 Sverige erklærer krig mot Danmark-Norge – mottatt av Christian Fredrik 9. sept.

17. sept: Prins Christian Fredrik og den norske overkommandoen på besøk hos «den gode, gamle pastor Hjort»

Planer om langvarig krigføring. 2. forsvarslinje langs Glomma. Pontonbru over Glomma til både angrep og retrett.

Militært nærvær hele høsten og vinteren, parader og eksersis samt arbeid på forsvarsverkene ved Langnes – flytebroen: 126 vogner og kjerrer for å frakte den fram til elva.

16.-19. oktober – Napoleon taper slaget ved Leipzig

14. januar – Norge avstås til den svenske kongen i Kielerfreden.

«Kongen av Danmark og hans etterkommere frasier seg til Kongen av Sverige og hans etterkommere alle sine rettigheter og adkomster til kongeriget Norge… De skal for fremtiden tilhøre Hans Majestet Kongen av Sverige med full eiendomsrett og suverenitet, og danne et kongerige forent med det svenske.»

Carl Johan ønsket en moderering av traktaten – slik at Norge fortsatt bestod som eget kongerike.

24. januar – brev fra Fredrik 6 om å oppgi alt og returnere til Danmark

5. februar – hemmelig brev der Fredrik støtter tanken om en reisning i Norge

Notabelmøtet på Eidsvoll verk hos Carsten Anker 16.-17. februar. Fra enevoldskonge til folkekonge. Georg Sverdrup:
«De rettigheter som Fredrik 6. har gitt fra seg, tilfaller igjen nasjonen, og det er av dens hånd De skal motta en krone, som blir så meget vakrere når den er skjenket av folkets kjærlighet.»

18. februar på Askim prestegård for nye samtaler med generalstaben.

19. februar befaling om valg av representanter til Eidsvoll. Møtes på Eidsvoll 10. april.

25 februar edsavleggelse av 55 stemmebrettigede og valg av to valgmenn i Askim kirke.

17. mai – Grunnloven undertegnes – Christian Fredrik velges til konge.

17. juni – 18. juni er Christian Fredrik igjen i Askim prestegård – denne gang som konge. Han blir der også 18. juni for samtaler med generalstaben. Planen er å unngå store kamper på slettene i Østfold, men forsøke å bite seg fast ved Glommas bredd.

7. juli – stormaktene stiller ultimatum.

26. juli – Carl Johan går til angrep. – Angrep Hvaler 27. juli

Kongens venn Carsten Anker er sendt til England for å tale Norges sak.

Christian Fredrik setter opp sit hovedkvarter på Askim prestegård 3. – 6. august – fra 7. august er han på Spydeberg prestegård.

7. august kl 04 marsjerer oberst Diderik Hegermanns brigade ut og besetter stillingene ved Langnes.

Svenske tropper under ledelse av generalløytnant Eberhard Ernst Gotthard von Vegesack ankom askim 8. august og slo leir på jordene ved vestre Askimgård og på prestegården.

8. august: statsrådet i Spydeberg -Nei fra England og tvil om forsyningslinjene.

8.-9. august: Kampene ved Langnes – 6.000 svenske soldater – 1.500 norske.

Ca 60 falne svensker – ca 10 norske – langt flere sårede og syke på begge sider. 27 døde på fabrikkhallen på Nestingen ved Smalelva i Spydeberg. Dysenteri.

Regn. Kruttrøyken la seg. 30.000-40.000 skudd.

I augustdagene – før kampene ved Langnes – erklærte Carl Johan at han var villig til å godta 17.mai-grunnloven – med bare nødvendige endringer for at unionen skulle kunne finne sted.

Christian Fredrik fryktet at hvis man lot Carl Johan ta Christiania – kom han ikke til å tilstå Norge suverenitet eller selvstyre.

Det gjaldt å forhandle mens man ennå hadde kort på hånda og ikke med bakgrunn i et totalt militært nederlag.